AQUA SERVICE J.MOREE
R. Kiplingerf 175
3315 AG Dordrecht
Tel.: +31 (0)78 6164198
Fax: +31 (0)78 6215576


 

 

 

Bedrijfsprofiel

Sinds 1990 is Aqua Service J. Morée actief op het gebied van waterbehandeling. Het in eigen beheer ontwikkelde producten pakket bestaat uit:

 • Ontijzeringsinstallaties
 • Ionenwisselaars
 • Desinfectie-units
 • Filtermaterialen
 • Zwembadinstallaties

Dankzij haar grote ervaring op het gebied van waterbehandeling is Aqua Service J. Morée in staat naadloos in te spelen op de wensen van haar opdrachtgevers. Waterbehandelingsvraagstukken worden opgelost door de levering van technisch zeer betrouwbare installaties.
Aqua Service J. Morée heeft niet alleen oog voor techniek maar besteedt ook veel aandacht aan het minimaliseren van de kosten van waterbehandeling. Dit garandeert haar opdrachtgevers een ongestoorde drinkwatervoorziening tegen de laagst mogelijke kosten.
Naast de levering van standaardoplossingen ontwerpt en produceert Aqua Service J. Morée systemen die afgestemd zijn op de specifieke situatie van haar klanten.
Naast complete waterzuiveringsinstallaties levert Aqua Service J. Morée de volgende onderdelen en subsystemen voor waterbehandeling:

 • RO systemen
 • Hydrofoor systemen
 • UV desinfectie units
 • Water filters
 • Actief koolfilters
 • Holle vezel membraan micro filtratie units
 • Chemicaliën doseerinrichtingen
 • Neutraliseringsfilters
 • Ozon generatoren

Daarnaast levert Aqua Service J. Morée ook zwembadinstallaties. Omdat het leveren van kwaliteit niet ophoud bij het ontwikkelen en produceren van het fysieke product begeleid Aqua Service J. Morée de installatie zodat een ongestoorde drinkwatervoorziening gegarandeerd wordt.
Indien nodig adviseert Aqua Service J. Morée hoe bestaande installaties verbeterd kunnen worden om te voldoen aan het drinkwaterbesluit. Ook hier geldt dat Aqua Service J. Morée de economisch meest rationele oplossingen geeft.

Werkwijze


Werkwijze bij bestaande drinkwaterinstallaties

 • Inventarisatie huidige situatie aan de hand van analyserapport drinkwater, visuele inspectie en mondeling overleg met eigenaar drinkwaterinstallatie
 • Probleem analyse
 • Genereren van oplossingen voor het betreffende probleem
 • Inventarisatie van het benodigde materiaal c.q. materieel volgens de laatste stand der techniek
 • Opstellen offerte voor de eigenaar van de drinkwaterinstallatie
 • Bij opdracht: Verzorgen van levering, installatie/montage en in bedrijf stellen


Werkwijze bij nieuw te realiseren drinkwaterinstallaties

 • Inventarisatie huidige situatie aan de hand van visuele inspectie en mondeling overleg met toekomstige eigenaar van de drinkwaterinstallatie
 • Engineering van de drinkwaterinstallaties op basis van het analyserapport van het grondwater en de overige relevante situatie specifieke informatie
 • Inventarisatie van het benodigde materiaal c.q. materieel volgens de laatste stand der techniek
 • Opstellen offerte voor de eigenaar van de drinkwaterinstallatie
 • Bij opdracht: Verzorgen van levering, installatie/montage en in bedrijf stellen

 

Bovenstaande werkwijzen zijn richtlijnen en kunnen per situatie verschillen.
Additioneel kunnen, afhankelijk van de situatie, de volgende documenten geleverd worden:

 • Meetplan
 • Onderhoudsplan voor leidingnet en/of drinkwaterinstallatie
 • Logboek voor onderhoud